Juridisch

Juridisch


JURIDISCH VERTROUWENSPERSOON IN UW EIGEN TAAL


Segurantis werkt met nationaal- en internationaal erkende advocaten aangesloten bij de advocatenvereniging van ICAMUR. Waar dan ook nodig in Spanje kunnen wij u steeds bijstaan. Onze juridische expertise gaat van eenvoudige administratieve diensten zoals residencia's en volmachten tot ingewikkelede materie wat betreft aankoopbegeleidingen voor vastgoed, bankbeslagen en andere of disputen tussen u als individu of rechtspersoon en de andere partij (-en).

OVERZICHT VAN ONZE JURIDISCHE DIENSTEN


 • Juridische opinies, rechtszaken, oordelen en adviezen
 • Curatoren
 • Schuldvorderingen, insolvabiliteit en beheer van openstaande facturen
 • Redactie van contracten en advies
 • Notariële akten, leningen en hypotheken
 • Scheidingen, nietigverklaringen, convenanten, beslagleggingen, bezoekrechten, alimentatie, pensioenen, voogdij, bescherming minderjarigen, etc.
 • Mishandelingen, bedreigingen, contactverbod, dwang, strafinbreuken, inbreuken contactverbod, rechtszaken van eerste aanleg
 • Dossiers over eigendom, grenzen, overschrijdingen, groepering en opsplitsing terreinen.
 • Uitzettingen, huurcontracten, schuldvorderingen huur, overdracht commerciële lokalen, assistentie bij algemene vergaderingen syndicus, schade gebouwen
 • Testamenten, erfenissen, schenkingen, ....
 • Bijstand bij rechtszaken van allerlei aard: dronkenschap, verkeersongelukken, schadeloosstellingen, kwetsuren, klachten verzekeringsmaatschappijen
 • Aanklachten, fiscale delicten, moord, diefstal, afzetting, bedreiging kidnapping
 • Vennootschapsrecht, oprichting vennootschappen, opdoeking, sluiting, ontslagen, faillissement
 • Industrieel en intellectueel eigendomsrecht, merken, patenten, auteursrechten
 • Administratieve dossiers gemeenten, stedenbouwkundige dossiers, stedenbouwkundige overtredingen, sancties, beroepen, licenties en onteigeningen
 • Gerechtelijke bescherming, Grondwettelijk Hof, schending van grondrechten, rechten van eer, intimiteit en eigen beeld
 • Beroep voor de burgerlijke en strafrechtbank
 • Europees Recht, Internationaal Recht, Handelsrecht, elektronische handel

Segurantis Consulting


VERZEKERINGEN - ASSURANCES - INSURANCES - VERSICHERUNGEN - ASSICURAZIONI - TAKSEN - IMPÔTS - TAXES - STEUERN - LE TASSE - JURIDISCHE - JURIDIQUE - LAW - RECHT - LEGGE - VASTGOED - IMMOBILIER - REAL ESTATE - MAKLER - IMMOBILIARE - BANK EN INVESTERINGEN - BANQUE ET INVESTISSEMENTS - BANKING AND INVESTMENTS - BANKEN UND FINANZEN - BANCA E FINANZA

NEWS


Nieuwsbrief - Bulletin - Newsletter - Rundschreiben - Notiziario

2015-2018

NEWSUPDATE

CONTACT


North - ALICANTE - South

Email: info@segurantis.com

tel: (0034) 633 302 201

tel: (0034) 665 016 598

© Copyright. All Rights Reserved 2017-2018

Vorige edities Nieuwsupdates